Artvolversztuka współczesna on-line


Eustachy Kossakowski

1925 - 2001

Jeden z najbardziej znanych polskich fotografów, parał się zarówno fotografią reportażową, jak i artystyczną. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.


W drugiej połowie lat 50. i w latach 60. pracował jako fotoreporter w pismach „Stolica”, „Zwierciadło”, „Polska”, „Ty i Ja”. Dokumentował i uczestniczył w życiu artystycznym Warszawy oraz Paryża.

Od 1970 roku mieszkał we Francji, gdzie od razu zdobył uznanie cyklem 6 metrów przed Paryżem, na który składa się 159 fotografii tabliczek z napisem „Paryż”, stojących przy drogach wjazdowych do miasta.

Twórczość Eustachego Kossakowskiego zaliczana jest do kanonu zarówno polskiej, jak i światowej historii fotografii. Ten związany ze środowiskiem polskiej awangardy fotograf jest znany jako dokumentalista życia artystycznego w Polsce oraz w Paryżu. Towarzyszył polskiej scenie artystycznej powstającej najpierw wokół Galerii Krzywe Koło, a następnie Galerii Foksal. Fotografował spektakle Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego.