Artvolversztuka współczesna on-line


Laura Pawela

ur. 1977, mieszka i pracuje w Warszawie

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (dyplom z rzeźby uzyskała w pracowni prof. Leona Podsiadłego).


więcej informacji

Laura Pawela nieustająco kwestionuje ukonstytuowane pojęcia. Za każdym razem prezentuje nową perspektywę, odmienne spojrzenie. Niezależnie od tego, czy dotyka tematu sztuki, społeczeństwa, śmierci, czy życia zawsze jest to niezwykle pobudzające, inspirujące, natychmiast wchodzące w dialog a nawet w konflikt z odbiorcą. Kondycja osoby wykluczonej ze społeczeństwa zdaje się być źródłem jej sztuki, jednak nie jest to krytyka jakiegokolwiek systemu, ale manifest samotnika, afirmacja bycia odmieńcem i siły, jaką z takiej pozycji można czerpać.

W różnorodnym bogactwie jej prac można odnaleźć fundamentalne pytania, które tak często pomijane są przez sztukę współczesną. I tak praca o ruinach nowoczesności Past Present Continious jest tak naprawdę spektakularną analizą społecznego odczuwania czasu. W In the Church (Without Magic), w którym Pawela rozbija dualistyczny schemat interpretowania uczuć, artystka pyta o to, czy w naszych głęboko zakorzenionych żądzach nie kryje się piękno. W wielu pracach dyskutuje z tak silnie w nas zaszczepionym paradygmatem romantycznym (""Bez tytułu. Friedrich"") i przywraca go współczesnemu dyskursowi. Różnorodność mediów używanych i tematów podejmowanych przez Pawelę uspójniona jest jednak przez rozpoznawalny styl artystki, który każdej jej wypowiedzi nadaje osobiste piętno.