Artvolversztuka współczesna on-line


Mateusz Szczypiński

ur. 1984, mieszka i pracuje w Krakowie

Ukończył Historię Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2009 roku. W 2012 roku ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka i dr Witolda Stelmachniewicza , oraz w pracowni intermedialnej dr hab. Grzegorza Sztwiertni i dr hab. Zbigniewa Sałaja. Głównym obszarem jego działalności artystycznej jest malarstwo.


wystawy (wybór):

2011 - "New look", Otwarta Pracownia, Kraków
2011 - "Can you shave?", lokal_30, Warszawa
2010 - "Moon Hostel & The Movies", galeria Manhattan, Łódź

006prac

prace artysty