Artvolversztuka współczesna on-line


Mikołaj Sobczak

ur. 1989, mieszka i pracuje w Warszawie i Münster

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Universität der Künste w Berlinie. Kontynuuje naukę w Kunstakademie w Münster. Jest współzałożycielem performatywnego duetu Polen Performance (razem z Justyną Łoś).


Wybrane wystawy: Czym jest Oświecenie? (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, 2018), Drag Niezłomne (Polana Institute, Warszawa, 2018), Love, Memory Curiosity (Polana Institute, Muzeum Geologiczne PIG-PIB, Warszawa, 2018), GrandTour (Skupltur Projekt, Münster, 2017), Dom na głowie, Zona Sztuki Aktualnej, Szczecin, 2016).