Artvolversztuka współczesna on-line


Slavs and Tatars

Kolektyw, którego działania skupiają się na obszarze na wschód od Muru Berlińskiego i na zachód od Wielkiego Muru Chińskiego - w swoich pracach często zderza pojęcia z pozoru przeciwstawne lub do siebie nie przystające: islam i komunizm, metafizykę i humor, czy też popkulturę i geopolitykę.


W swoich interdyscyplinarnych działaniach Slavs and Tatars koncentrują się na języku jako nośniku humoru, zamętu i nieoczekiwanych znaczeń. Każdemu projektowi Slavs and Tatars towarzyszy publikacja stanowiąca dopełnienie dla instalacji i obiektów, spośród których wiele powstaje przy użyciu tradycyjnych technik rzemieślniczych i artystycznych.