Artvolversztuka współczesna on-line


Tomasz Szerszeń

ur. 1981, mieszka i pracuje w Warszawie

Fotograf, antropolog kultury. Absolwent Fotografii w PWSFTViT w Łodzi i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UW, od niedawna doktor nauk humanistycznych.


Swoje wystawy indywidualne prezentował w Galerii Fundacji Archeologia Fotografii (Ty. Ja. Rzeczy, 2012) i w Galerii Wymiany w Łodzi (Byłem pierwszym polskim surrealistą. Prace z lat 1929-39, 2010). Przygotował (z Krzysztofem Pijarskim) wystawę Warszawa / Żywoty / Ruiny (Fundacja Archeologia Fotografii, 2012). Jest również autorem foto-instalacji towarzyszącej wystawie prac Marka Piaseckiego Wszystkie mity dozwolone (Galeria Asymetria, 2012). Stypendysta MKiDN (2007, 2013) i Stypendium Artystycznego m.st. Warszawy (2010). Jego prace były pokazywane na Paris Photo 2012.