Artvolversztuka współczesna on-line


Jarema Drogowski

ur. 1984, mieszka i pracuje w Warszawie

Ukończył studia na Wydziale Grafiki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Litografii prof. Władysława Winieckiego i Błażeja Ostoja Lniskiego uzyskał w 2007. Od 2008 pełni obowiązki asystenta w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Błażeja Ostoja Lniskiego. Ukończył także Studium Pedagogiczno Psychologiczne.


więcej informacji

Jarema Drogowski jest plutonem egzekucyjnym pomysłów. Nie myśli konkretnym medium, przez co jego sztuka jest niezwykle wszechstronna. Może to być streetart, malarstwo czy grafika. Jego koncepcje nigdy nie są efektem pracy z konkretnym środkiem wyrazu, to zawsze technika jest podrzędna wobec idei. Obcowanie z Jaremą to obcowanie z definicją kreatywności. Nieustający szacunek i podziw wzbudza uprawiane przez niego przekraczanie bezpiecznych granic świata sztuki wyznaczonych przez pracownie artystyczne, studia i galerie. Drogowski nigdy nie boi się konfrontowania swoich pomysłów ani z żywą przestrzenią publiczną, ani z innymi artystami. Ma rzadką umiejętność pracy w zespole, z niezwykłą łatwością wskakuje w sytuacje zewnętrzne i wnosi do nich swój indywidualny, ale nigdy zaborczy, rys. Z kolei jego umiejętności techniczne i gruntowne wykształcenie artystyczne sprawia, że takie działanie nie jest działaniem intuicyjnym, ale jest efektem świadomych decyzji artystycznych.

004prace

prace artysty