Artvolversztuka współczesna on-line


Twożywo

Grupa twożywo została powołana w 1995 roku działając początkowo pod nazwą Pinokio. W obecnym składzie istnieje od 1998 r.


Metody i media, jakimi się posługuje, skierowane są do przechodniów, internautów - osób przypadkowych, przemieszczających się materialnie lub wirtualnie po systemach komunikacyjnych i informacyjnych. Są to miedzy innymi murale, billboardy, plakaty, naklejki, projekty netartowe, felietony w prasie.