Artvolversztuka współczesna on-line


Wspieraj

Towarzystwo Przyjaciół MSN


Towarzystwo Przyjaciół Muzeum zostało zarejestrowane 26 lutego 2009. Statutowym celem Towarzystwa jest wspieranie powstającego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, którego nowy gmach na pl. Defilad ma zostać otwarty w roku 2016. W ramach wspierania Muzeum, Towarzystwo inicjuje programy edukacyjne oraz stara się pozyskiwać środki na zakup dzieł sztuki do kolekcji Muzeum.

Za pośrednictwem Artvolver mogą Państwo nabyć limitowane edycje prac Eustachego Kossakowskiego, Zbigniewa Libery i Goshki Macugi. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na cele statutowe Towarzystwa.


Więcej o Towarzystwie: wspieraj.artmuseum.pl

prace z kolekcji