Artvolversztuka współczesna on-line


portret

Emilia Kina

ur. 1990, mieszka i pracuje w Krakowie

W latach 2010-2015 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się głównie malarstwem i fotografią. W swoich pracach łączy doświadczenia zdobyte podczas pracy w obu tych mediach, a ich wzajemne zależności są przedmiotem jej badań. 


Wykorzystywany przez nią motyw obrazu-kurtyny z jednej strony jest silnym odniesieniem do renesansowego pojęcia obrazu rozumianego jako okno otwarte na świat. Motyw otwarcia zostaje zastąpiony obrazem, który niejako zasłania sam siebie, manifestując przy tym swoją fizyczność. Z drugiej zaś strony odnosząc się do teori i praktyki fotograficznej. Pole obrazu stanowi ekran, miejsce projekcji, jawienia się obrazu. W swojej pracy twórczej skupia się na reprodukcjach, sama wytwarzając kolejne kopie.

Kolekcje:
Muzeum Narodowe w Gdańsku 

004prace

prace artysty